Sitemap

KYOTO HOTEL GROUP
537-4, Ichinofunairi-cho, Nijo minami-iru,
Kawaramachi-dori, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8558
TEL/075-211-5111 (Main number)

Kyoto Hotel Okura

KARASUMA KYOTO HOTEL

Copyright © 2010 THE KYOTO HOTEL,LTD. All Rights Reserved.